Εἰκὼς λόγος und ἀκριβὴς λόγος

Zum Problem begründenden Darstellens

In: Natur, Ethik und Ästhetik
Author: Mathias Gutmann

Purchase instant access (PDF download and unlimited online access):